Kazuya Nagaya – Dream Interpretation [TEC6]

Kazuya Nagaya – Dream Interpretation [TEC6]

Artist: Kazuya Nagaya
Title: Dream Interpretation
Genre: Electronica
Label: SCI+TEC
Quality: 320 kbps

Kazuya Nagaya – Thanatos (Original Mix) (6:43)
Kazuya Nagaya – Mother Wading in the River (Original Mix) (4:44)
Kazuya Nagaya – Dream Interpretation I (Original Mix) (7:25)
Kazuya Nagaya – Tibetan Philosopher (Original Mix) (4:31)
Kazuya Nagaya – Wolfman’s Dream (Original Mix) (3:51)
Kazuya Nagaya – Dream Interpretation II (Original Mix) (10:13)
Kazuya Nagaya – Heathen (Original Mix) (3:44)
Kazuya Nagaya – The Book of Sunken Memory (Original Mix) (3:32)
Kazuya Nagaya – Dream Interpretation I (Old Theatre Mix) (9:47)